Jonsroa Agritech AS

Selskapets formål er å utvikle og anvende teknologi for landbruk med særlig fokus på planteproduksjon i lukkede anlegg

Lofthus gård, Jondalen, Kongsberg

 

Hjemmesiden er under konstruksjon